MOCA Yinchuan (Museum of Contemporary Art Yinchuan) launching press conference at HongKong Art Fair 2012

2012.05.17